Popierają nas

Lista wsparcia

Gdańsk

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego [link]
 • Rada Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku [link] [stary link]

Białystok

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu w Białymstoku
 • NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku [link]
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku [link]
 • ZZBiPB  „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku [link]

Lublin

 • Filozofia na Wydziale Filozofii UMCS [link]
 • Socjologia UMCS [link]
 • Część społeczności akademickiej [link]
 • Część dydaktyków UMCS [link]

Łódź

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego
 • NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego [link]
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny [link]
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny [link]
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu [pdf] [pdf]
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny [link]
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim [pdf]
 • Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich ASP w Łodzi [link]

Katowice

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej [link] [link2]

Kraków

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego [link]
 • część społeczności akademickiej Akademii Górniczo-Hutniczej
 • NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego [link]
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki [pdf]
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut socjologi [link]
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozofii [link]

Opole

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu Opolskiego [link1] [link2]

Poznań

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM [link]
 • Instytut Kulturoznawstwa UAM [link]
 • Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu [link]
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [link]
 • Pracownia Studencka Monitor [link]

Radom

 • NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu [link]

Rzeszów

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego [link]

Słupsk

 • Dziekan WFH Akademii Pomorskiej [link]
 • Rada Instytutu Historii i Politologii [link]
 • Dotoranci Wydziału Filologiczno-Historycznego [link]

Szczecin

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego [link]
 • List Otwarty 80 naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego [list] [artykuł]
 • NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich Akademii Sztuki w Szczecinie [link] [pdf]

Toruń

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [link]
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny [link]

Warszawa

 • NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego [link]
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej [link, pdf]
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej [pdf]
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej [link]
 • Uniwersytet Warszawski, część społeczności doktorantów – list otwarty [link]
 • Uniwersytet Warszawski, część Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej [link]
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego, Rada Zakładowa przy Uniwersytecie Warszawskim
 • Samorząd Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie [link]
 • Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego [link]
 • NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze [link]
 • NSZZ „Solidarność” Instytutu Badań Literackich PAN
 • Warszawska Komisja Środowiskowa i szereg Komisji Środowiskowych, Zakładowych i Międzyzakładowych OZZ Inicjatywa Pracownicza (w tym Ogólnopolska Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki i Komisja Zakładowa w Narodowym Instytucie Audiowizualnym) [link]
 • Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego [link]
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze [pdf]
 • Komitet Nauk Pedagogicznych PAN [pdf]
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne PTS [link]
 • Magazyn Literacki i koło naukowe Wydziału Polonistyki „Opętani życiem” [link]
 • NSZZ „Solidarność” Krajowy Sekretariat Kultury i Środków Przekazu [link]
 • Część wydziału Polonistyki UW
 • Rada Języka Polskiego [link]

Wrocław

 • część społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego [link]
 • NSZZ  „Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [link]
 • Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu
  Wrocławskiego [link]
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Oddział Wrocław [link]
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa [link]
 • Wydziałowa Rada Doktorantów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego [link]
 • Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego [link]

Inne

 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” [link]
 • Krajowy Sekretariat Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” [link]
 • Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” [link]
 • Forum Studentów Uczelni Artystycznych [link]
 • TR Warszawa [link]
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze [pdf]
 • International trade union network of solidarity and struggle [link]